Jó  böngészést  kívánunk !
www.szivarvanybarcs.hu
Kezdőlap Fenntartó Vezetőség Óvoda Általános Iskola Készségfejlesztő iskola Fejlesztő iskola Kollégium Utazó tanári hálózat Elérhetőségeink Dokumentumok KÖSZÖNTÜNK  A  BARCSI SZIVÁRVÁNY EGYMI  HIVATALOS  HONLAPJÁN !
© Szivárvány  Barcs  EGYMI hivatalos  honlapja  -2020 - 2022
Általános iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése- oktatása során biztosítjuk 1-8. évfolyamig az alapfokú nevelést-oktatást. Az alapfokú nevelés-oktatás 2 területen valósul meg: tanulásban akadályozott és értelmi akadályozott osztályokban, csoportokban. Célunk, hogy gyermekeink életében, céljaiban a pozitív gondolkodásmód, jövőkép alakuljon ki, mely csak a test és a lélek harmonikus együttlétével lehetséges. Ehhez viszont elengedhetetlenül fontos a művészetek iránti nyitottság, a gyermeki kíváncsiság folyamatos ébrentartása. Tevékenységeinkben is vezető szerepe van a helyes önértékelés kialakításának. Tevékenységünk célja, hogy fejlesszük gondolkodásukat, minél kreatívabbak legyenek. Kommunikációs és manuális képességük, illetve mozgáskoordinációjuk révén legyenek minél magabiztosabbak. Ésszerű mennyiségű, a tanulók életkori, értelmi fejlettségéhez igazodó tananyag nyújtása képességeinek megfelelő elemi ismereteket, fejlessze képességeiket, melyek lehetővé teszik az életben való eligazodásukat. Az alapkészségek kialakítása és fejlesztése, az általános műveltség megalapozása, elemeinek gazdagítása, a tanulási akadályozottság és fejlettség figyelembevételével. Tehetséggondozás, szociális hátrányok, tanulási nehézségek enyhítése, a kiemelt figyelmet igénylő tanulók együttnevelése. Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait; tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatásával; a testi higiéné fontosságával. Célunk, hogy olyan tevékenységkínálatunk legyen, amely a diákok közreműködésével alakul ki és valósul meg; rendszeres részvételi lehetőséget kínál a tanórán kívüli önművelődési formákban; minden tanulóhoz eljut, s amelyben a diákok többféle közösség tagjaként tevékenykedhetnek. Célunk: a tudás értékének méltó helyre emelése. Legyen érték mindaz, amit munkával, szorgalommal, kitartással a gyermek megszerez. Ezt a megszerzett tudást igyekezzenek úgy kamatoztatni, hogy elégedett, becsületes emberként haladjanak az újabb feladatok, kihívások elé. Nyújtson a tanulóknak nagyon gyakorlatias, közvetlenül hasznosítható ismereteket, teremtsen lehetőséget azok gyakorlati alkalmazására. Az érzelmeken át juthatunk közel a másik emberhez. Azt vállaljuk, hogy minden gyermekhez vezet egy út, amelyen közelebb kerülünk a személyiségéhez. Az őszinte vélemény, a tiszteletteljes, de nyílt légkör minden közösség építésének fontos feltétele. Hagyományaink szerint ebben a lényeges, nehéz feladatban a legsikeresebb a szülőkkel való közös munka. A munka, amely nemcsak feszült perceket, hanem vidám pillanatokat is hoz. Az iskola működését úgy szervezzük, hogy diákjaink lehetőséget kapjanak tényleges felelősséggel járó döntésekre a tanulási folyamatban, a diákjogok gyakorlásában, a közösségi élet szervezésében. A tanárok felkészülnek arra, hogy diákjainkat segíteni, támogatni tudják önálló döntéseik meghozatalában, a döntés következményeinek felmérésében. Mindezeket jó légkörben, a tanulót ért kudarcok számát minimálisra csökkentve, velük együttműködve kívánjuk megvalósítani.  
Általános  iskola