Jó  böngészést  kívánunk !
www.szivarvanybarcs.hu
Kezdőlap Fenntartó Vezetőség Óvoda Általános Iskola Készségfejlesztő iskola Fejlesztő iskola Kollégium Utazó tanári hálózat Elérhetőségeink Dokumentumok KÖSZÖNTÜNK  A  BARCSI SZIVÁRVÁNY EGYMI  HIVATALOS  HONLAPJÁN !
© Szivárvány  EGYMI  Barcs -2020 -
Utazó  tanári   hálózat
A Szivárvány EGYMI utazó gyógypedagógusai biztosítják a térség óvodáiban, iskoláiban integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók habilitációs-rehabilitációs ellátását (12 település, 22 intézmény) A habilitációs-rehabilitációs foglalkozások komplexen, sérülés specifikus módon történnek. Az egységes, átlátható, rendszerbe szervezett szakmai munka érdekében utazó gyógypedagógiai protokollt hoztunk létre, melynek munkarendje alapján végezzük az ellátást. Gyógypedagógusaink feladat- és tevékenység rendszere Gyógypedagógusi feladatok: • Szakértői vélemények értelmezése, megbeszélése, • Aktív hospitálás, gyermekek megfigyelése, • Diagnosztikus mérésekben együttműködés, • Egyéni fejlesztési tervek elkészítése, • Befogadás segítése az osztályközösségben, többségi tanulók érzékenyítése, • Sajátos nevelési igényű tanulók, gyermekek beilleszkedésének segítése, • Tanév végén a haladás értékelése, Közvetlen fejlesztéssel kapcsolatos feladatok: • Gyermekek előre haladásának folyamatos figyelemmel kísérése, tanulók értékelése, eredmények megbeszélése a többségi pedagógusokkal, • Eszköz, módszer, segédanyag kiválasztása, alkalmazása, abban segítségnyújtás a többségi pedagógusoknak, • Egyéni, illetve kiscsoportos fejlesztés az egyéni fejlesztési tervek alapján, • Habilitációs-rehabilitációs foglalkozások biztosítása, A befogadó intézmény többségi pedagógusaival történő kapcsolattartás feladatai: • A befogadó intézmények pedagógusainak szemlélet és attitűd alakításának segítése (előadások, bemutató órák, beszélgetések, esetmegbeszélés, stb.) • Javaslattétel a fogyatékosság típusához, a gyermek egyéni igényeihez igazodó tanulási környezet kialakítására, • Segítségnyújtás a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet készítéséhez, • Segítségnyújtás speciális segédeszközök kiválasztásához, • Javaslattétel a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására, • Konzultációs lehetőségek biztosítása a tanórákra való differenciált felkészülés segítése érdekében, • Szakirodalom gyűjtése, ajánlása, • Kölcsönözhető SNI eszköztár működtetése, Szülőkkel történő kapcsolattartás feladatai: • Szülői tanácsadás tanulási-, nevelési-, pályaválasztási problémákkal kapcsolatban, értékelés megbeszélése, • Társadalmi érzékenyítést célzó programokban való részvétel, • Érdekérvényesítés-, szülőközösségi csoportok szerveződésének támogatása. Adminisztrációs feladatok: • Egyéni fejlesztési terv készítése, • Egyéni előrehaladás dokumentálása a KRÉTA felületen, tanév végén a fejlesztés dokumentumainak elektronikus lezárása, kinyomtatása, és átadása a befogadó intézmények számára, • Segítség nyújtás az osztályfőnököknek az Egyéni fejlődési lapok külívének vezetésében, • Konzultációs űrlapok kitöltése, • Tanulói portfólió készítése, rendszerezése, • Tanév végén egyéni, írásos értékelések készítése, azok eljuttatása a szülőkhöz.  - -